Тим Шпед ЈВТ

бул. Александар Македонски бр. 9
TТДЦ Естекада, лок. 68 и 70
(под надвозникот во Автокоманда)
1000 Скопје, Р. Македонија
Тел. / Факс +(389)-2-32-13-133

E-mail: transporttimspedjvt@gmail.com